زمینی
شنبه 24 مرداد‌ماه سال 1383
اندر فواید غور کردن !!

انسان موجود پیچیده ایه. هر موقع فکر می کنم که چند درصد از رفتارهای من از روی منطق و آگاهانه سر می زند غافلگیر می شم. حتما تا به حال میدان مغناطیسی میان احساس و منطق را بارها تجربه کردید. این روزها من در یکی از شدید ترین میدان های زندگی ام واقع شدم. و آن قدر کشمکش میان این دو قوی است که در تعجبم چرا متلاشی نشدم. اما می دونم من همونم که بالاخره یک نفس عمیق می کشه و دوباره دستش را روی زانوی خودش می گذاره و شروع می کنه به رفتن. ضمن این که به چند نکته فیلسوفانه هم رسیدم!

۱- انسان در بالاترین درجه ی دوست داشتن هم، خودخواه است و قبل از هر چیز خودش را دوست دارد. در واقع این احساس هم ذات پنداری است که سبب می شود ما از یکی خوشمون بیاد و نخواهیم سر به تن دیگری باشه. (حتا در مورد نفرت هم اگر دقت کنیم یه خصوصیت در آن فرد موجود است که پنهانی در ما هم هست و در واقع این احساس فرار از خود است که سبب می شود از فرد بگریزیم.)
۲- توپ را که با هر شدتی به دیوار بزنی با همان شدت به صورت خودت می خوره!
۳- خیلی به ندرت اتفاق می افتد که احساس کسی را درک کنیم در صورتی که مداوم سرمان را تکان می دهیم و می گوییم: می فهمم دقیقا چی می گی!
۴- سعی کنم که همیشه خودم باشم بی هیچ هراسی از واکنش ها (گفتنش خیلی آسونه اما همیشه آدم در برابر موانعی چون محبت و هنجارهای اجتماعی و ... مجبور است که خودشو استتار کنه)
۵- یک احساس ناب دوست داشتن در هیچ شرایطی تغییر شکل نمی دهد و اصلا تبدیل عشق به نفرت را قبول ندارم. تنها ممکن است که تحت شرایط خودش را نشان بده و یا به اعماق وجود آدم کوچ کنه اما تغییر نمی کنه.
۶- چقدر خوشبخت ام که مجال دوست داشتن ناب را داشتم و آرزو می کنم که شما هم این امکان براتون پیش بیاد.
۷- انحصار کردن آدم ها یعنی کشتن آزادی و عشق!

خوب نوشتن این نکات تنها مزیتش مرور خودم است در زمانی دیگر، اگر به کارتون بیاد که چه بهتر و اگر نه زیاد جدی نگیرید. این جاده ی زیستن راه های مختلفی داره و پیچ و خم های متفاوت، احتمالا راه شما فاصله اش با راه من زیاد است.

عناوین آخرین یادداشت ها
خوش آمدید
آرشیو
موضوع بندی
عضویت کاربران بلاگ اسکای
نام کاربری
وبلاگ دوستان در بلاگ رولینگ
تعداد بازدیدکنندگان : 342288