زمینی
پنج‌شنبه 16 مهر‌ماه سال 1383


آن گاه که آب
مرده هایمان را برایمان می آورد
ما باید به فکر سرزمینی می بودیم
که خاکش چند برابر کره ی زمین می بود.
نگاه کن!
این جا،
تنها کودکی بیش نخفته است
و راز سرزمین های کهن جز این نیست،
کودکان به جای کهن سالان
در گورهای تنگ و تاریک می روند.
و من تنها
قطره
       قطره
خون آن ها را
مزمزه می کنم
به زیر واژه هایی که
هنوز جیغ و فریادشان را
در لحظه ی هراس
                        پاسخ نمی گوید.


وچه ام،
کودکم،
روله
     کجاست مادرت؟
تا برایت لالایی بخواند؟
کجاست آن پریزاد قصه
تا برایت شیرینی خواب را معنا کند؟
مرگ تو
تنها سنگین ترم می کند
و من
       هر روز
در عمق زمین
                  ف
                     ر
                       و
                        م
                        ی
                           ر
                             و
                               م
افسون سرزمینی را 
که هیچ باطل السحری 
بر آن کارساز نبود
نوش دارویی
                 حتا
پس از مرگ این همه
هرگز
      فرستاده نشد.
ما،
همگی،
قطره هایی
          از آن نوش داروی بی زمانیم
که در ظرف زمان
گرد نیامدیم
و بدین سان در درازنای تاریخ
پراکنده،
دور زدیم
           چرخیدیم
                       تکرار شدیم...


این جا
رقمی پیش رو دارم
صفرهایش
             ستارگان بی کران آسمان
و من هر شب تا طلوع آفتاب
خوابزده
شمارگان آن را 
در حنجره ای خونین فریاد می زنم.
زاکانم
آیا ماهی ها
به هنگام جویدن گوشت نازک و نرمت
آواز نمی خواندند؟


و تو !
     ای خاک پر گهر
دشت هایت هر سال
گلگون تر 
سمفونی تاریخ را
        بر دوش باد می سپارند...
مردمانت اما
سبک بار تر از حافظه ی تاریخ
به دشت گلگون ات می شتابند
باد
آواز می خواند
                    اما
پیرگوشی مردمان 
مجال رمز گشایی نمی دهد،
تنها 
     قابی رنگین
آلبوم آن ها را پر می کند
و من
      تب زده 
حروف را 
بر زبانی سنگین 
                    می 
                        غ
                           ل
                            ط
                           ا
                       ن
                    م
تا شاید
هجای شکستن افسون کهن را
                                 دریابم.   

عناوین آخرین یادداشت ها
خوش آمدید
آرشیو
موضوع بندی
عضویت کاربران بلاگ اسکای
نام کاربری
وبلاگ دوستان در بلاگ رولینگ
تعداد بازدیدکنندگان : 342288